Đau bụng kinh là gì?

Đau bụng kinh là biểu hiện khá thường gặp ở phụ nữ khi đến ngày đèn đỏ. Nhưng nếu tình trạng này kèo dài cùng với các biểu hiện khác...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !