Giang mai giai đoạn đầu như thế nào?

Giang mai giai đoạn đầu thường gây ra nhiều hiểu lầm cho bệnh nhân khi bệnh có thể đến và biết mất bật chợt khiến nhiều bệnh nhân không thể...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !