Rò rỉ hậu môn là bệnh gì?

Bệnh rò rỉ hậu môn là bệnh ở vùng hậu môn trực tràng. Rò hậu môn thường là hậu quả của bệnh apxe hậu môn. Chính vì thế bạn nên...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !