Chi phí khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền?

Mức chi phí khám phụ khoa cho hạng mục thăm khám bệnh lâm sàng thường rơi vào khoảng từ 200.000 đến 500.000 đồng theo đó các khoản phí khác thường...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !