Đặt vòng bị rong kinh phải làm sao?

Đặt vòng bị rong kinh là biểu hiện khá phổ biến ở một số chị em phụ nữ. Bởi việc tử cung không thích ứng kịp với sự thay đổi...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !