Dấu hiệu của bệnh giang mai

Dấu hiệu của bệnh giang mai ở mỗi giai đoạn lại có những biểu hiện khác nhau. Chính vì thế mà bệnh nhân đôi lúc còn lầm tưởng bệnh của...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !