Dấu hiệu hẹp bao quy đầu như thế nào?

Dấu hiệu hẹp bao quy đầu thường cơ biểu hiện như: Đau buốt niệu đạo khi tiểu tiện. Phải dùng nhiều sức để rặn tiểu, bí tiểu, khó tiểu, sưng...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !

Zalo