Sa trực tràng là gì bạn nên biết

Trực tràng là đoạn cuối cùng của ruột già bám ở thành hậu môn, được gắn bởi các dây chằng và cơ bắp. Sa trực tràng là căn bệnh lành...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !