Dương vật cong xuống dưới quan hệ có sao không?

Dương vật cong xuống là tình trạng khá phổ biến ở nam giới hiện nay. Nhiều trường hợp không gây ra tác động đến đời sống cũng như sinh hoạt...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !