Dương vật dài bao nhiêu là chuẩn ở Việt Nam?

Dương vật dài bao nhiêu là chuẩn ở nam giới Việt Nam là điều được rất chú ý. Hiện nam giới có chiều dài dương vật lớn nhất là 18...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !