Giang mai giai đoạn 2 như thế nào?

Giang mai giai đoạn 2 thường có những biểu hiện dễ nhầm lẫn với các bệnh da liệu thông thường. Đây cũng là lý do nhiều người bỏ qua cơ...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !