Dương vật hôi là biểu hiện của bệnh gì?

Dương vật hôi là biểu hiện của nhiều bệnh nam khoa khác nhau. Điển hình trong số đó là những bệnh về quy đầu do viêm nhiễm hoặc bệnh xã...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !