Khám phụ khoa có đau không?

Khám phụ khoa có đau không? là thắc mắc của nhiều c em lần đâu đi khám phụ khoa. Vậy khám phụ khoa là khám những gì và nên khám...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !