Bệnh lậu cầu là gì?

Bệnh lậu cầu hay có tên gọi khác là bệnh lậu hay bệnh kinh la. Đây là một trong những bệnh xã hội nguy hiểm hiện nay có thể gây...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !