Mới có thai có ra khí hư không?

Mới có thai có ra khí hư không?. thông thường khí có thai phụ nữ thường thay đổi nội tiết rất nhiều nên việc xuất hiện nhiều triệu chứng lạ...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !