Phương pháp cắt bao quy đầu an toàn

Phương pháp cắt bao quy đầu an toàn phải đảm bảo được kết quả tốt nhất cho bệnh nhân sau khi thức hiện. Điển hình nhất là phương pháp xâm...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !