Quan hệ xong bị sưng bao quy đầu là bệnh gì?

Quan hệ xong bị sưng bao quy đầu là tình trạng rất thường gặp ở những nam giới chữa có kinh nghiệm quan hệ tình dục hay nam giới mắc...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !