Chất nhầy như thế nào là có thai như thế nào?

Chất nhầy như thế nào là có thai? nên làm gì khi chất nhiều ra nhiều? là điều rất được nhiều người quan tâm. Hầu hết dấu hiệu điển hình...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !