Sùi mào gà có ngứa không?

Bạn trẻ có tên Nam Anh ở Hà Nội có gửi câu hỏi về phòng Khám Thủ Đô Vĩnh Phúc với nội dung như sau: “Tôi được chẩn đoán mắc...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !