Thời gian ủ bệnh giang mai là bao lâu?

Thời gian ủ bệnh giang mai mất bao lâu? là vấn đề mà nhiều bệnh người đang nghi ngờ mình mắc bệnh nhưng không biết. Vậy nên nếu thấy biểu...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !