Dấu hiệu tiền sản giật như thế nào? nên làm gì để phòng tránh?

Dấu hiệu tiền sản giật thường xuất hiện sau 20 tuần của thai kỳ. Ở giai đoạn này mọi người nên hết sức chú ý và cần nhắc các triệu...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !