Tinh trùng ít chú ỳ gì?

Tinh trùng ít là vẫn đề ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của nam giới. Chính vì thế nếu nam giới thấy khi xuất tinh lượng tinh...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !