Bệnh trĩ sưng to thì phải làm sao?

Bệnh trĩ là hiện tượng các tĩnh mạch tại hậu môn bị phình to sau khi tiếp nhận quá nhiều áp lực. Búi trĩ sưng to lên chính tỏ tình...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !

Zalo