Trĩ hỗn hợp là gì?

Trĩ hỗn hợp là một dạng của bệnh trĩ. Thông thường, chúng ta thường biết đến bệnh trĩ ngoại và trĩ nội nhiều hơn, còn trĩ hỗn hợp rất ít...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !

Zalo