Triệu chứng đi ngoài ra máu là báo hiệu của bệnh gì?

Triệu chứng đi ngoài ra máu báo hiệu bệnh lý nguy hiểm về hậu môn trực tràng. Các bệnh lý này đều có thể gây ra bệnh ung thư hậu...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !