Đặt vòng bao lâu thì quan hệ được

Đặt vòng bao lâu thì quan hệ được? có nên quan hệ mạnh không? là điều mà rất nhiều người quan tâm. Thông thường bạn nên kiêng quan hệ để...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !