Vá màng trinh là gì?

Màng trinh của phụ nữ thường được gọi với là “cái ngàn vàng’. Vì nó là thước đo chuẩn mực cho phẩm hạnh của người phụ nữ. Trong xã hội...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !