Viêm bao quy đầu là gì?

Viêm bao quy đầu là một trong những “nỗi lo thầm kín” của cánh mày râu. Bệnh gây ra những phiền hà trong cuộc sống sinh hoạt cũng như ảnh...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !