Viêm lộ tuyến độ 3

Viêm lộ tuyến độ 3 là gia đoạn bệnh đã trở nặng và cần can thiệp của các phương pháp ngoại khoa để loại bỏ và phục hồi cổ tử...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !