Vòng tránh thai bị tụt thấp như thế nào?

Vòng tránh thai bị tụt thấp thường gây ra nhiều khó khăn cho phụ nữ. Đặc biệt là hiện tượng đau cũng như nguy cơ gây ra các bệnh phụ...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !