Vùng kín bị sưng, dỏ, rát là bệnh gì?

Vùng kín bị sưng, đỏ, rát, lồi ra thường kiến cho rất nhiều chị em phụ nữ lo lắng. Bởi với những tình trạng như vậy gây ra nhiều phiến...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !